Publisert 13. juni 2016

Barnas Boligbyggere

En organisasjon som arbeider for bedre boliger for barn.

http://www.barnasboligbyggere.no

Knut Halvor Hansen daglig leder i ByKon er:

Medlem av styringsgruppa