Hva gjør ByKon

Først og fremst eiendomsrådgivning.

Bykon vil i tillegg utforske mulighetsrommet i grenseland mellom lønnsom eiendomsutvikling/ destinasjonsutvikling og byutvikling med fokus på delingsøkonomi, sosialt entreprenørskap, miljø/økologi, friluftsliv, kultur, kulturminnevern og det grønne skiftet.

- Business by good -

Eiendomsrelatert prosessledelse

Kommunedelplan og reguleringsprosesser

Konseptutvikling

Eiendoms-, destinasjons- og byutvikling

Problemengasjement og avlastningsengasjement

Øke innovasjonstakten i eiendomsbransjen, øke forretningsmulighetene og øke verdiskapningen

Fremheve verdiene i varige og bestandige bygg og gode fotavtrykk

Bidra til god design, robuste planløsninger, godt håndtverk og bestandige materialvalg

Bidra til god samhandling og brobygging mot politiske og administrative myndigheter

Økt forståelse samt verdiskapning ved human by- og stedsutvikling

Sosialt engasjement og entreprenørskap som virkemiddel i by- og stedsutvikling

Initiativtaker, pådriver og utfordrer for eiendoms- bransjen, frivilligheten og myndighetene

Nettverksbygger og nettverksdeler på tvers

Styrke frivilligheten med fokus på ungdom, vanskeligstilte og friluftsliv

Styreverv

Interimledelse i eiendomsvirksomheter

Westerdals-bygget på Vulkan. Et prosjekt i regi av Anthon B Nilsen Eiendom.