Hva skjer

Eiendomsrådgivning / prosjekter / engasjement

ByKon arbeider med et bredt spekter av eiendomsprosjekter, gjerne som byggherrens representant, ofte som strateg, konseptutvikler, prosessleder og pådriver. Selskapet har lang erfaring med reguleringsprosesser.

Eiendomsprosjekter er alt fra eiendomssøk, teknisk rådgivning, gjennomføring av større utviklingsprosjekter fra a-å samt store og små by- og stedsutviklingsprosjekter. Vi setter sammen faglige team med gode referanser, og vi kan hjelpe til med å finne investorer når dette er nødvendig.

Vi er fasilitator, pådriver og kontrollør - tradisjonelt kalt BYGGHERREOMBUD.

I tillegg arbeider vi som brobygger mellom sosialt entreprenørskap, frivillighet, digital økonomi, grønt skifte, kulturminnevern og eiendomsbransjen.

Frivillighet

Frivillighet skaper store samfunnsverdier. Bykon har erfart at deltakelse i frivillig arbeid gir en bredere forståelse og et bedre grunnlag for å drive eiendomsvirksomhet med fokus på flere bunnlinjer. Vår erfaring er at kunder stadig oftere ønsker å vise et samfunnsengasjement i tillegg til å utvikle solide og bærekraftige eiendomsprosjekter. Vi ser også at et utvidet samfunnsperspektiv gir føde for kreativitet i eiendomsutvikling og med det bedre og mer konkurransedyktige prosjekter. Dessuten er frivillighet en del av vår forretningsidé!