Referanser

Eiendomsprosjekter / rådgivning / mulighetsstudier

Knut Halvor Hansen startet sin karriere som murmester, og har de siste 30 år arbeidet med et vidt spekter av eiendomsrelaterte prosjekter. Han har ledet oppbygging av to eiendomsutviklingsselskap.

Frivillighet

Frivillighet skaper store samfunnsverdier. Bykon har erfart at deltakelse i frivillig arbeid gir en bredere forståelse og et bedre grunnlag for å drive eiendomsvirksomhet med fokus på flere bunnlinjer. Vår erfaring er at kunder stadig oftere ønsker å vise et samfunnsengasjement i tillegg til å utvikle solide og bærekraftige eiendomsprosjekter. Vi ser også at et utvidet samfunnsperspektiv bidrar til kreativitet og nytenkning i eiendomsutvikling og med det bedre og mer konkurransedyktige prosjekter. Dessuten er frivillighet en del av vår forretningsidé, business by good!