Publisert 24. oktober 2016

Mulighetsstudie BOTSEN Oslo

Mulighetsstudie for transformasjon og ny samfunnsnyttig bruk av Botsfengselet.

ByKon er initiativtaker og Idèforløser med fin hjelp av et forsterkende team bestående av Susann, Mette og Marte. Se presentasjon for mer informasjon.

 

Mulighetsstudie Presentasjon