Publisert 29. august 2016

Brenneriveien stedsutvikling

Knut Halvor Hansen daglig leder i ByKon er styreleder og gründer av Kumaoslo.no – en forening som arbeider for i ivareta de verdiene som Brenneriveien og miljøet rundt representerer, og som ønsker at Oslo er en by som verdsetter og ivaretar et urbant inkluderende kreativt mangfold.

Prosjektet var en del av Anthon B Nilsen Eiendom sitt ønske om å bidra til å ivareta en mangfoldig by.

 

Fra 2018 ivaretas Foreningen Kuma av Løkka Gårdeierforening.

 

Kumaoslo.no