Publisert 13. august 2016

Enterspace – utvikling av konsepter for co-working. Greenhouse / Oslo

Vi utvikler konsepter for co-working, et alternativ for leietakere og gårdeiere med behov for et attraktivt utleiekonsept.

Et utviklingskonsept for fremtidsrettede gårdeiere.

 

Styremedlem og deleier

 

Referanseprosjekt
Greenhouse Oslo