Publisert 24. oktober 2016

Gardermoen – Tomteutvikling

Oppfølging og tilrettelegging for reguleringsplanarbeid for en større næringstomt. Politisk og kommunal administrativt prosessarbeid, fasilitering og kunnskapsinnhenting.

Prosjektleder