Publisert 13. oktober 2016

Hurum 2020 – omstillingsprosjekt

Hurum 2020 – Kommunalt omstillingsarbeid som sikrer et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden.  Pådriver Innovasjon Norge.

Styremedlem 2014 – 2018

Hurum2020.no