Publisert 13. oktober 2016

Hurum Sagene Seil

Stedsutvikling 400 bolig og fritidsboliger  samt 12.000 m2 næringsareal.

Sagene Seil er et Anthon B Nilsen Eiendom prosjekt.

abne.no