Publisert 25. januar 2018

Kvartal 1 – Lillestrøm bibliotek og kulturbygg

Kontor, bibliotek og kontorbygg i Lillestrøm sentrum. Reguleringsplanarbeid med påfølgende rammesøknad og realisering.

Knut Halvor Hansen var styreleder i utviklingsselskapet Kvartal 1 AS frem til 2000 – Oppnevnt av Skedsmo kommune.