Publisert 13. oktober 2016

Pådriv – bærekraftig byutvikling

En organisasjon / åpent partnerskap som arbeider for en bærekraftig byutvikling i videste forstand. Vi søker å iverksette løsninger raskest mulig for å vise vei i utvikling av bærekraftig samfunn med Hovinbyen som startpunkt. Vi skal ta vare på mennesker, bedrifter og miljøet – samtidig.

 

Knut Halvor Hansen daglig leder i ByKon er:

Deltaker i styringsgruppa

 

Paadriv.no

 

Bli gjerne inspirert av denne korte filmen.