Publisert 9. mars 2021

Prosjektutvikling næringsbygg Linderud

Stedsanalyse (ekstern lenke)
https://www.bjerkeanalyse.no/asset/pdf/Stedsanalyse-Bjerke-2020.pdf