Publisert 25. januar 2018

Mikroutvikling av fast food konsept i Rygge

Vidreutvikling av fast food utsalgssted i Rygge sentrum – Tidligere Narvesen kiosk.

Container arkitektur som kontrast til en tradisjonell typologi for å bidra til stedsutviklingen på en innovativ måte.