Publisert 13. oktober 2016

Supern Eiendom

Et selskap som arbeider for en levedyktig kafè og landhandel i Sørkedalen til beste for lokalbefolkningen og hele byens befolkning.

Knut Halvor Hansen daglig leder i ByKon er:

Styremedlem i Supern Eiendom AS

 

Sørkedalen landhandel og kafe – www.slok.no